3 Platz Broghammer Jana Wohlleber Freie Architekten BDA Zimmern o R Neubau Olgastraße 66 (1)